Frakce

Žádosti o frakce

1.1 Co je to frakce?

 1. Frakce jsou seskupení hráčů se společným zájmem. Hlavním důvodem založení je většinou snaha založit firmu cílenou na zisk, zábavu, apod.
  Proč mít frakci? Důvodem může být využívání speciálních výhod pouze v rámci frakce, které mají členové předem schváleny admin týmem (rozpočet, stálý příjem v rámci jobu, domy a usedlosti, speciální vozidla, zpřístupnění různých funkcí, apod.)

1.2 Členství ve frakcích

 1. Jedna postava může dle svého uvážení a možností být členem několika frakcí najednou, pokud k tomu má pádný RP důvod.

1.3 Vedení frakcí

 1. Hráč NIKDY nesmí být vůdcem dvou frakcí (tzn. nemůžete s každou postavou vést samostatnou frakci).

1.4 Více postav

 1. Hráč NIKDY nesmí mít dvě svoje různé postavy ve stejné frakci!

1.5 Převod frakcí

 1. Zákaz prodeje frakce bez schválení ze strany admin týmu.

1.6 Státní složky

 1. Hráč, který hraje PD/FIB, nikdy nesmí být členem nelegální frakce a využívat PD job pro svoje obohacení.

2. CO MUSÍ ŽÁDOST O FRAKCI SPLŇOVAT:

2.1 Kdo podává žádost

 1. Žádost o schválení frakce vždy podává budoucí vůdce frakce (postava).

2.2 Počet členů

 1. Minimální počet pro založení frakce jsou vždy 3 postavy. Maximální počet není určen. Admin tým však může počet členů zredukovat, pokud k tomu bude dostatečný důvod.

2.3 Nesplnění počtu členů

 1. Pokud hráč nesplňuje podmínku minimálního počtu členů, může své povolání provozovat, avšak ne jako frakci.

2.4 Žádost

 1. Žádost musí obsahovat kompletní informace jako např.: Vznik, historii, sídlo, zaměření, požadované výhody v rámci frakce, apod. Doporučujeme také přidat obrazové přílohy vašich pracovních uniforem či automobilů.

2.5 Členové

 1. V žádosti musí být dále vždy uveden počet zakládajících členů frakce.

 2. Jmenný seznam členů může být na fóru zveřejněn (v tomto případě vždy uvádějte váš nick + jméno postavy); doporučujeme jej však převážně u nelegálních frakcí nezveřejňovat kvůli možnému ovlivnění a metagamingu.

2.6 Změny frakcí

 1. Jakékoliv změny v JIŽ SCHVÁLENÝCH frakcích (převážně změny členů) je vůdce frakce povinen hlásit adminům.

 2. Veškeré změny v popisu frakce provádí vždy jen admin.

3. PROCES SCHVALOVÁNI

3.1 Podání

 1. Žádost se podává prostřednictvím diskuzního fóra (žádost), kdy do předmětu napíšete název frakce a za něj uvedete NÁVRH.

3.2 Hodnocení

 1. Po vložení vašeho příspěvku na fórum Admin tým následně celou žádost přehodnotí a v případě, že je vaše žádost zaujme, budete pozváni na pohovor na náš discord k probrání detailů ohledně fungování frakce, jejího nastavení (v případě speciální žádosti), a k vyjmenování seznamu zakládajících členů, které admin tým zaeviduje.

3.3 Nedostatky

 1. V případě, že frakce nebude obsahovat dostatečné informace a podklady, admin fóra bude na příspěvek reagovat s určitou připomínkou, co vše je potřeba doplnit.

3.4 Nedodání podkladů

 1. Pokud nebudou podklady přes veškeré výzvy ze strany admin týmu dostačující, může frakci admin zamítnout s poznámkou „ZAMÍTNUTO“. V zamítnutém topicu, který bude následně uzamčen, bude tato frakce označena v předmětu poznámkou „ZAMÍTNUTO“.

3.5 Verdikt

 1. Frakce je schválena pouze tehdy, pokud se v topicu nachází poznámka „SCHVÁLENO“ od některého ze členů admin týmu. Ve schváleném topicu bude tato frakce označena v předmětu poznámkou SCHVÁLENO. Poté dojde k přesunutí příspěvku na hlavní fórum mezi ostatní schválené frakce. Téma bude uzavřeno, aby jej autor nemohl měnit. Změny provádí admin pouze v případě požádání ze strany autora.

3.6 Zánik frakce

 1. Zánik frakce se určuje dle situace (frakce není dlouhodobě aktivní, vůdce porušuje pravidla, CK vůdce, zrušení na vlastní žádost … apod.). V topicu zaniklé frakce který bude následně uzamčen, bude tato frakce označena v předmětu poznámkou ZANIKLÁ.

 2. Dříve, než dojde k zániku frakce, přihlédne admin tým k okolnostem jejího zániku a případně nabídne zbylým členům, aby si zvolili jiného vůdce. Pokud panuje všeobecná shoda, dochází k úpravě topicu fóra (již schválené žádosti) a k převodu kompetencí na nového vůdce.

 3. Po zániku frakce bývalí členové přicházejí o veškeré výhody a práva.

3.7 Urgence

 1. Je zakázáno u adminů urgovat schválení a psát jim kvůli vaší frakci do soukromých zpráv.